מוטקה יחזקאלי / חינוך סוציאליסטי

מוטקה יחזקאלי / חינוך סוציאליסטי מספר מלים להקדמה : אני מבחין בין מה שאני קורא בלשון כללית סוציולוגיה לבין מה שאני קורא בלשון כללית אידיאולוגיה . בסוציולו גיה יש צילום של מציאות . אידיאולוגיה מתיימרת לשנות את המציאות . ואחת הבעיות שלנו היא שבעשור הזה אנחנו נוטים לקדש את הסוציולוגיה . והביטוי לכך : סקר דעת הקהל . האנשים כאן התאספו על בסיס אידיאולוגי , כלומר , עליהם להביא בחשבון קיום של מציאות , ללמוד את המציאות , אבל לחפש דרכים לשנותה . בדברי אחפש דרכים לשנותה , יחד אתכם . שלוש שאלות עומדות לפנינו . השאלה הראשונה : לאיזה תכונות אני שואף כאשר אני אומר חינוך סוציאליסטי ? אתבסס על מאמר מפורסם של ברטרנד ראסל בשם "תכונות האופי כמטרות חינוך" ואשאל : תכונות האופי הסוציאליסטיות - מה הן ? שאלה שניה : האם אלה הן תכונות טבעיות לאדם ? ושאלה שלישית היא שאלה פילוסופית , אם בכלל יש לנו זכות לחנך אדם לתכונות אופי . איני בטוח אם אספיק בהרצאה זו לטפל בכל השאלות . יש המבחינים בסוגים שונים של תלמידים : יש כאלה שמונעים ללמידה מתוך שאיפה להישגים , יש תלמידים מצפוניים המונעים על ידי מניעים חברתיים וישנו התלמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד