אהרון ידלין / הסוציאליזם הישראלי

אהרון ידלין / הסוציאליזם הישראלי מהו מושג הסוציאליזם כמושג אוניברסלי ? אני רוצה להתרכז בתכנים ובמגמות , מבלי לעסוק בהיסטוריה של מושג הסוציאליזם והתנועה הסוציאליסטית לזרמיה . המושג סוציאליזם נולד בראשית המאה ה 9 ו . אבל אז עדיין לא היתה לו אותה משמעות כפי שזה התפתח במהלך הזמן . רק ב 1832 מופיעה המלה סוציאליזם לראשונה אצל אחד מתלמידיו של סאן סימון : פייר ל'רו , במושגים שהם בעלי ת 1 קף עד היום הזה , על אף כל התמורות הדרמטיות שהתרחשו מאז מחצית המאה ה 19 ועד ימינו . את הפיתוח של המחשבה הסוציאליסטית עשו כמה אוטופיסטים , כפי שכינה אותם מארכס : רוברט אואן , פורייה ופרודון . חשוב במיוחד הוא רוברט אואן , הוגה דעות שעד היום אפשר לחזור אליו ולשאוב ממנו רעיונות בני קיימא בתחום ההגשמה הקואופרטיבית השיתופית ובתחום החינוך . אחר כך באה התרומה החשובה של מארכס . בסוציאליזם עלו זרמים שונים , ריפורמיסטיים ומהפכניים , כפי שהם הגדירו את עצמם . המהפכה הקומוניסטית או הבולשביסטית בברית המועצות היא הפרידה של הקומוניזם מן הסוציאליזם הדמוקרטי . העימות של הסוציאליזם הדמוקרטי הופך להיות עימות כפול : עם העולם הק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד