יאיר צבן / ציונות בארבעה מעגלים: עם ודתו,עם וארצו עם ועולם,עם וחברה

יאיר צבן / ציונות בארבעה מעגלים : עם ודתו , עם וארצה עם ועולם , עם וחברה זה מכבר השתתפתי בעימות עם חנן פורת והרב יואל בן נון מראשי גוש אמונים . הכותרת היתה : "הדרך לגאולת ישראל . " למעשה היה זה דיון על המחתרת היהודית . הרב יואל בן נון הוא אחד היחידים , בהנהגת גוש אמונים שעשה חשבון נפש מוסרי אמיתי בפרשת המחתרת . אני אומר תשבון נפש מוסרי , לא אמונתי ולא אידיאולוגי . הוא אמר ללא כחל ושרק , בערך במלים אלה : "הגידול הממאיר הזה צמח בביתנו ואנחנו צריכים לבדוק מה היה במזון שלנו , שהרעיל את הנשמות . " הוא סיפר שאחת המצוקות הגדולות שלו בימים אלה נובעת מכך , שכשהוא מופיע בבתי ספר מהעבר הזה של הקו הירוק ופורש את חשבוךהנפש שלו , חלק ניכר של תלמידים אינו מזדהה עם חשבון הנפש שלו . אומרים לו : אתה מגזים , הסיפור של המחתרת הוא לא כל כך שלילי כפי שהוא מתואר . הם היו מוכנים להצדיק את נסיונות הפיגוע , גם בהנחה שהם היו מתבצעים . יש כאן פרדוקס מעיק : חלק מהנאשמים עומד לטעון , שהוא שם את המטענים באוטובוסים לא לשם הפעלה אלא לשם אזהרה , הרתעה , ואילו הצעירים האלה מוכנים כבר להצדיק זאת , כאילו בוצע הפיגוע בפו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד