יוסף גורני / דרכים בציונות

יוסף גורני / דרכים בציונות הנושא הנדון הינו מאוד יומרני ומעורר לא מעט קשיים . הוא כמעט והורג מהדיסציפלינה בה אני עוסק . אני היסטוריון ובהיסטוריה קיים הכלל שהכל זורם . היו אלה היוונים הקדמונים שאמרו כי פעמיים אינך נכנס לאותו הנחל , משום שהכל זורם . אבל היה מי מן החכמים שאמר כי נכון הוא שפעמיים אינך נכנס לאותם המים אבל בכל זאת המים נשארים מים . הבעיה היא ערכים והמציאות . כאשר המציאות משתנה , והשינויים חלים בה במהירות רבה מאד , יישום הערכים באותה מציאות משתנה הופך לקשה מאד . על כן אני מבקש שנהיה ערים לפרובלמטיקה כשאנחנו מדברים על ערכים שנתגבשו במשך עשרות שנים ושפעלו גם בעבר הרחוק במציאות שונה . הקושי הוא בהתאמת אותם ערכים או מקצתם למציאות של ימינו . אנסה לעמוד על כמה יסודות שעשויים להיות מוצקים , באותם מים זורמים , במציאות זורמת ומשתנה . נעמוד בקצרה על מקומה של תנועת העבודה בהיסטוריה היהודית , ובמיוחד בהיסטוריה של העת החדשה . נדמה לי , שתנועת העבודה היא התנועה החשובה ביותר בהיסטוריה היהודית בזמנים החדשים . בצד הרפורמה , החסידות , הקונסרבטיבים ותנועות אחרות היתה זאת תנועת העבודה שקבעה את ג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד