הקדמה

הקדמה מהם ערכי תנועת העבודה בימינו , מהן ההשתמעויות החינוכיות של ערכים אלו ? על שתי שאלות אלו מנסה לתת תשובה הקובץ שלפנינו . רבים וטובים מבקרים תופעות שונות בחיי תנועת העבודה ורואים בהן עיוות ערכי היסוד . האם ייתכן להשתמש בנורמות התנהגות שעוצבו בשנות העליה השניה ובתקופת היישוב ולהעריך באמצעותן תופעות של ימינו ? מהו העיקר הקבוע והיציב בערכים אלו ומהו פרי של סיטואציה חולפת ? מה הביטוי הראוי לערכים אלו בחברה הישראלית בשלהי המאה העשרים ? בשלב ראשון הוצגו שאלות אלו ל 0 ו אנשים העוסקים בסוגיות חברה וחינוך והרואים עצמם נאמנים לתפישתה של תנועת העבודה . בשלב השני בקשנו לבחון את ההשתמעויות החינוכיות של דברי המרצים בפני סדנת מחנכים , ששמעו את ההרצאות , שאלו והתווכחו וניסחו את ההשתמעויות החינוכיות מדברים אלו . בשלב השלישי הוכנה על בסיס הדיונים בסדנה תכנית אופרטיבית , שאומצה על ידי המחלקה לחינוך . שלב נוסף בתהליך זה הוא הכנתו של חומר לימודים מצטבר , שיהווה תרגום מעשי של ההשתמעויות לשפת בית הספר . האוגדן הראשון שהופיע מוקדש ל"עזרה הדדית , " נמסר לדפוס אוגדן על "עבודה כערך" וכן נמצאים בהכנה נושאים נ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד