בית הכנסת

בית הכנסת הכרת בית הכנסת בימינו ובעבר מנקודת מבט חילונית והומניסטית בית הכנסת הוא ניגודו של בית המקדש ומהווה מפנה בתולדות הדת : לא עוד בית אלוהים אלא בית לקהילה האנושית , לא מרכז פולחן של קורבנות אלא מרכז התכנסות לפעילות תרבותית , חינוכית ודתית . בית הכנסת יצר קהילה תרבותית שהחליפה את הקהילה המשפחתית והשבטית . באמצעות הנצרות והאיסלאם נפוצו מוסדות דמויי בית כנסת בכל הארצות שהיו נתונות להשפעתן . ביהדות החילונית תילמד תופעה מרכזית זו בתרבות העם היהודי , החל מהמהפכה בבתי הכנסת של רוב היהדות הדתית בימינו - ביטול עזרת הנשים וביטול הקיפוח בזכויותיהן לרבנות ולמנהיגות , יצירת בתי כנסת חופשיים מדת ההלכה ובתי כנסת ורבנים חילונים , לצד בתי כנסת שמרניים המתנהלים עדיין במתכונות שנקבעו בימי הביניים . נושא לימוד מרכזי : התפקיד המהפכני שמילא בית הכנסת בתולדות הדת והקהילה , ביהדות ובתרבויות העמים , בביטול בתי המקדש ופולחן הקרבנות , הדה צנטרליזציה של הממסד הדתי כוהני , ריבוי הזרמים , יצירת קהילות תרבות שלא על כסיס שבטי , עצמאות גוברת של הקהילות והתארגנויותיהן לזרמים שונים ומנוגדים בתוך התרבות הלאומית .  אל הספר
ספרית פועלים