פתיחותה של היהדות להשפעות תרבויות העמים, השפעתה עליהן ותרומתה לאנושות

פתיחותה של היהדות להשפעות תרבויות העמים , השפעתה עליהן ותרומתה לאנושות יעד הלימודים / התוודעות להשפעות תרבויות העמים על היהדות מימי קדם ועד ימינו ולהשפעת המונותיאיזם , השבת , ובית הכנסת , על תרבויות העמים . פרקי הלימוד יכללו דוגמאות והשוואת טקסטים המעידים על השפעת יצירות ותרבויות העמים על היצירה והתרבות היהודית בכל הזמנים , תוך הארת הייחוד והמקוריות של יצירות יהודיות שנוצרו תחת השפעות אלה ( כגון סיפור הבריאה בשתי הגרסאות המצויות בספר בראשית - בהשוואה לסיפורי הבריאה המסופוטמיים הקדומים בהרבה . ( השוואה בין טקסטים , מנהגים , פולחנים ואמונות תגלה כי היהדות הושפעה מהתרבות המצרית , המסופוטמית והכנענית , היונית וההלניסטית , ההינדית , הערבית והמוסלמית , הנוצרית אירופאית , החילונית מערבית . לימוד התפשטותה של היהדות באימפריה הרומית והיווצרות הנצרות היהודית והתפלגותה מהיהדות , יאיר את השפעות היהדות על דתות ותרבויות העמים בכל אזורי ההשפעה של רומא העתיקה . המונותיאיזם המוסרי , יצירות ספרות קלאסית בתנ"ך , השבת ובית הכנסת , הן מהתרומות הבולטות ביותר של היהדות שאומצו בכל היבשות , בעיקר על ידי תנועות ...  אל הספר
ספרית פועלים