השפעת האמונות האתאיסטיות ביהדות

השפעת האמונות האתאיסטיות ביהדות יעדי הלימודים - התוודעות לאמונות של אתאיסטים רציונליסטים והשפעתם ההולכת וגוברת בחיי התרבות של העם היהודי , בספרות ובאמנות , וכן עיקרי הגישה המדעית לחקר חוקי הטבע וכבסיס לטכנולוגיות לשיפור הקיום האנושי . ראיית האדם ואיכות חייו כתכלית המוסר , הפעילות המדעית והטכנולוגית , הארגון החברתי והעקרון המנחה בפוליטיקה , השפיעה על תהליכי החילון ביהדות כבעמים אחרים . הפעילות החברתית המכוונת לטובת האדם , לפי הבנתו וערכיו , ולא למילוי דרישות של המדברים בשם האלוהים , השפיעה על דרך המחשבה והתפישה של היהדות . אמונה זו באדם ובטובתו כתכלית הפעילות הפוליטית , החברתית והחינוכית , משותפת לרוב התנועות ביהדות ומהווה מקור השראה לרוב היצירות היהודיות במאה ה . 20 התוודעות למקורות של אמונות אתאיסטיות הומניסטיות מעין אלה , תכלול לימוד תולדות השחרור של יהודים ובני עמים אחרים בימינו מהחובה לציית לדוברים בשם האלוהים ולמצוות שהם מייחסים לו . לימוד כזה יתקשר ללימוד השוואתי של הדתות , התפתחותן והשפעתן בעבר , התנוונותן והצטמצמות השפעתן בקרב עמי המערב בהווה . כמו כן יכללו פרקי הלימוד : - השפ...  אל הספר
ספרית פועלים