לימודי הלכה וחוקים ביהדות

לימודי הלכה וחוקים ביהדות המחלוקת בין אלה הדוגלים בעליונות החוק בדמוקרטיה החילונית בישראל על ההלכה , לבין מתנגדיהם הטוענים לעליונות ההלכה על כל חוק - עשויה לשמש אחד מנושאי המבוא לפרקי לימוד אלה , אשר מטרתם היא הכרת המאפיינים של יהדות ימינו ויהדויות העבר . מבחר מחוקי היסוד של המדינה היהודית וחוקים והלכות המקובלים על הזרמים השונים ביהדות הדתית ( כולל אלה שהוכרו על ידי הדמוקרטיה הישראלית כחוקי המדינה , ( יהוו את אסופת הטקסטים שתעמוד במרכז לימודים אלה . תוך התחקות על שורשי ההלכות והחוקים של ימינו , יתוודעו הלומדים להתפתחות ההלכה היהודית החל באוספי החוקים והמצוות בתנ"ך , דרך ספרי הדיונים , המחלוקות ופסיקות הרוב בספרות התלמודית , התפתחותם בספרות השאלות והתשובות , ניסיונות קיבועם " ) משנה תורה" של הרמב"ם ו"שולחן ערוך" של קארו , ( המחלוקות בדבר קיבוע ההלכה או המשך התפתחותה והשתנותה מימי התורה שבעל פה ועד ימינו , החידוש שבכלל " חדש אסור מן התורה" של החתם סופר , השינויים המתחוללים כיום בחוקים המחייבים יהודים במדינתם והיחס ביניהם לבין חוקי ההלכה . השפעת השחרור מחובת שמירת מצוות ההלכה על חיי יהודי...  אל הספר
ספרית פועלים