התנ"ך כספרות: לימודי הספרות היפה בתנ"ך

התנ"ך כספרות : לימודי הספרות היפה בתנ"ך היעד : התוודעות לספרותו הקלאסית ויסוד תרבותו של העם היהודי , המצויים בתנ "ך ( האנתולוגיה היחידה המשותפת כבסיס לכל היהדויות . ( הלימוד יקיף יצירות תנ"כיות שלמות , הגורמות חוויה אסתטית , רגשית ורעיונית - תוך פרשנות בדרך הפשט - כגון : רומן האבות והאמהות בבראשית , הרומן ההיסטורי על חיי משה וחיי דוד , סיפורים קצרים "יונה " , " רות" "תמר אשת ער " , " אסתר , " שירים ליריים דתיים בתהילים , שירים ארוטיים חילוניים בשיר השירים , יצירות מופת ברטוריקה בנאומי הנביאים ובקהלת , דרמה פילוסופית באיוב וכד , ' לימודים אלה יתנהלו תוך השהיית המודעות לממצאי המחקר בדבר הגרסאות השונות והמנוגדות , המקורות הרבים שמהם מורכבות יצירות רבות בתנ"ך , אך לא בהתעלמות מהם . היחס לתנ"ך כאל ספרות יפה היה רווח ביהדות בעבר , בדרשות מגידים , בקריאה בתרגומים לשפות הדיבור של היהודים , ובאה בימינו לביטויה העיוני והאקדמי באסכולת "התנ"ך כספרות , " רוברט אלתר , פרנק קרמוד , הרולד בלום , שמריהו טלמון ואחרים . פרשנות על דרך הפשט וההפרדה בין ספרות הפרשנות והמדרש לבין הספרות המקורית שבמקרא , מפתח...  אל הספר
ספרית פועלים