תולדות הזרמים בדת ובתרבות העם היהודי

תולדות הזרמים בדת ובתרבות העם היהודי היעד : התוודעות לזרמים המנוגדים הנאבקים על מהות היהדות ? מלחמות האזרחים הדתיות ( מלחמת העגל , ( ריבוי פולחנים דתיים ( לאלים רבים , ( אורחות החיים השונים , פירושים שונים להלכה , וביטוים בספרות ובהגות . עד המאה ה 18 היו אלה ברובן תפיסות דתיות , המתבטאות בפירושים שונים למצוות ההלכה . מאז המאה ה , 19 עם גבור תהליכי החילון , גדל מספרן של התפיסות , בהן גם הלא דתיות , שאינן מחייבות שמירה על כל או אף על מקצת מן המצוות : ( רפורמים , אמונות פנתאיסטים , אגנוסטים ואתאיסטים . ( הלימודים ייסובו על נושאים ושאלות כגון : ( 1 ) מגוון של אמונות באלוהים : - מה הן האמונות המובעות ביצירות הספרות וההגות היהודית , דתית וחילונית , ביחס לאלוהים , כגון : אמונה באל דמוי אדם , אלוה כהוויה המהווה תמיד " ) אהיה אשר אהיה , ( " אלוה מופשט מכל צורה ומושג אנושי ( מורה נבוכים , ( אלוה כמלך ולו בנות זוג ושרים ומלאכים ( מיתולוגיה מיסטית , ( אלוה שהוא הטבע ( שפינתה , ( אלוה כ"אתה" של היקום ( בובר , ( אלוהים כגיבור ספרותי - החי רק ביצירות ספרות ובתודעת האדם , ועוד . - מה השוני בין האמונ...  אל הספר
ספרית פועלים