מעמד האישה ביהדות

מעמד האישה ביהדות לימודי מעמד האישה ביהדות מנקודת מבט חילונית והומניסטית , יאירו את התמורות שהתחוללו בימינו במעמד האישה ביהדות הדתית והחילונית : בחוקים המבטיחים שוויון לנשים וגברים בחברה , בקהילה ובבית הכנסת , לעומת חוקים המקבעים את קיפוח הנשים בקהילה , במדינה ובמערכת המשפט של הדמוקרטיה היהודית . העיון והדיון בטקסטים תיאוריים ומשפטיים , ביצירות ספרות ואמנות , יעסקו , בין השאר , בשאלות כגון : - מאיזו בחינה מהווה קיפוח המחצית הנשית בעם ובאנושות בעיה חברתית , כלכלית , מדינית ומוסרית , החמורה ביותר מכל הבעיות החברתיות של האנושות ? - אילו פעילויות ואילו תמורות בחברה ובחינוך יבטיחו שוויון מלא בין גברים ונשים במדינה ובעם היהודי ? כיצד מתחייבים דברים אלה מהעקרונות ההומניסטיים והדמוקרטיים ? - כיצד ומתי התחוללה התמורה במעמד האישה וזכויותיה בקהילות רוב היהדות החילונית ורוב היהדות הדתית ( בתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות ) בימינו ? כיצד ומדוע תקפים עדיין חוקים המקפחים את המחצית הנשית בקהילות המיעוט האורתודוכסי ? - באיזו מידה ובאילו תחומים הוגשם שוויון הזכויות בחברה היהודית החילונית והדתית ? - כיצד...  אל הספר
ספרית פועלים