מורשת היהדות - מה נשתנה?

מורשת היהדות - מה נשתנה ? התמורות במנהגים , בחגים ובמסורת של יהדות ימינו ושל יהדויות העבר : יעדי הלימודים : הכרת התמורה המתמדת המתחוללת במנהגים ובצורת החגים ביהדויות ימינו ובמשמעויותיה בעיני יהודים חילונים ודתיים בימינו ובעבר . תפיסות החגים והמנהגים בעיני יוצרים והוגים ברוב החילוני של העם היהודי , בקרב רוב היהדות הדתית על זרמיה הרפורמיים והקונסרבטיביים , ומקרב המיעוטים שביהדות הדתית לרבות הזרמים האורתודוכסיים ועשרות החצרות החסידיות . התוודעות זו תיעשה בו זמנית בשני מישורים : ( 1 ) המישור החווייתי : התנסות בטקסים ותהליכי יצירתם מחדש , כגון כתיבה ועיצוב של הגדות חדשות לחגים , מפגש עם יצירות פיוט ואמנות שעניינן בחגים ומנהגים אלה ( מהם יבחרו הלומדים חומרים להגדות חדשות , תוך השתתפות בחגיגות של עדות וזרמים שונים , לפי בחירת הלומדים . ( ( 2 ) המישור ההגותי : עיון ודיון בסוגיות ובבעיות , במחקרים ובתיאורים המציגים את החגים והמנהגים , התמורות שחלו בהם וזיקתם לחגים ולמנהגים בתרבויות של עמים אחרים . דוגמה : יום הכיפורים - מחג של ריקודים בימי המקרא ליום של חרדה , חרטה והתכחשות לשבועות ונדרים . דיו...  אל הספר
ספרית פועלים