לימודי הדמוקרטיה וההומניזם ביהדות של ימינו ובמקורותיה

לימודי הדמוקרטיה וההומניזם ביהדות של ימינו ובמקורותיה לימודי הדמוקרטיה ביהדות יכללו עיון ודיון בבעיות ובמחלוקות שבמוקדי מלחמות התרבות בישראל בימינו , בין המאמינים בעליונותם של חוקי הדמוקרטיה על מצוות ההלכה , כאשר נוצר ביניהם קונפליקט בחקיקה או בשיפוט - לבין המאמינים בעליונות ההלכה על פני הדמוקרטיה וחוקיה , משפטיה ושופטיה . הלימוד יכלול דיון ברלוונטיות של נושא הלימוד לחיי התלמידים . הדמוקרטיה וההומניזם ומקומם בחברה ובתרבות העם היהודי , וכן : - מהם החוקים המונחים ביסוד הדמוקרטיה ביהדות ימינו - במדינה היהודית ובקהילות היהודיות שבהן שוררת דמוקרטיה ? - מהו היחס בין חוקי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית לבין העקרונות המובעים במגילת העצמאות של מדינת ישראל , בהצהרות זכויות האדם של המהפכות האמריקנית והצרפתית , במגילות זכויות האדם והילד של האו"ם ? - מהי זיקתם של חוקי הדמוקרטיה לערכים הומניסטיים ולעיקרי האתיקה ביהדות , כגון אלה הגלומים בדיברות , בהעדפת הנביאים את הצדק הסוציאלי על פני הפולחן , בנוהג פסיקת הרוב בתלמוד ובנוסח שהציע הלל לעיקרה של התורה כולה ? הלימודים יכללו עיון ודיון ביצירות הגות וספרות ...  אל הספר
ספרית פועלים