דוגמאות לפרקי לימוד ביהדות כתרבות

דוגמאות לפרקי לימוד ביהדות כתרבות בהנחה כי המשכיל חותר לדעת "משהו על הכול והכול על משהו , " ייסקרו מכלולי התרבות והיצירה של העם היהודי בכל תקופה מתולדותיה , בכל התחומים - ספרות ואמנות , הגות ודת , חוקים , אורחות חיים , חגים וטקסים . סקירות מבוא אלה ישולבו בעיון ודיון ביקורתי ביצירות נבחרות המייצגות מגוון זרמים בתרבות היהודית באותה תקופה . כשם שהתנ"ך הוא אנתולוגיה המייצגת אלף שנה ויותר בתולדות תרבותו של העם היהודי , כך יוכנו אנתולוגיות ובהן מבחר יצירות יהודיות בכל התחומים ובכל המדיה . אנתולוגיה מעין זו , המייצגת את תרבותה של תקופה , תשמש ספר עזר בדיון על התקופה הנידונה . סקירות והיכרות עם יצירות המייצגות את מכלול התרבות היהודית ותולדותיה , ישמשו בסיס להתמחות של הלומד באחד ממקצועות היהדות , או בלימוד נושא או סוגיה ביהדות ימינו . בלימודים אלה יתמודדו הלומדים עם שאלות כגון : - מהם הזרמים ביהדות החילונית והדתית בימינו וכיצד התפתחו זרמים אלה מאז שגברו תהליכי החילון והתפתחות התנועה הלאומית היהודית במאה ה - ? 19 כיצד השתנו ומשתנות תמונות העבר באספקלריה של ההווה , לאור ממצאים ארכיאולוגיים , מח...  אל הספר
ספרית פועלים