התמורות ביהדות כתרבות: מושגים,אמונות,חגים ומנהגים

התמורות ביהדות כתרבות : מושגים , אמונות , חגים ומנהגים מבואות , לימודי סקר , סמינרים על בסיס טקסטים נבחרים א . עיון ודיון בהגדרות השונות של מושגי מפתח , כגון : יהדות , יהודיות , תרבות , הומניזם , פלורליזם , רלטיביזם ועוד . ב . אמונות ומחלוקות ביהדות ימינו ושורשיהן בעבר . נושאים כגון : ערכים לעומת מצוות , דמוקרטיה ודת , גישות לתנ"ך ולספרים חיצוניים ותפיסות האלוהים באתיאיזם ובדת . ג . היהדות כחלק מתרבויות העמים : השפעות של דתות ותרבויות מודרניות וקרומות על התפתחות היהדות . השפעות היהדות על תרבויות העמים . ד . חגי ישראל ותולדותיהם : עיון ודיון במשמעות החגים , התמורות שחלו בהם וצורות החג הנהוגות בחוגים שונים . ה . הומניזם וזכויות אדם ביהדות ומתנגדיהם ביצירה ובפוליטיקה , בימינו ובעבר . ו . תולדות החילוניות והאתיאיזם ביהדות.- תהליכי החילון בעם היהודי וזיקתם לתהליכי החילון בחברה האירופית , השפעת תהליכי החילון על ההיסטוריה היהודית בת זמננו . ז . תולדות הדת היהודית והתפצלותה לזרמים : ההבדלים בין האמונות , המנהגים והיחס לאלוהים ולהלכה בזרמים השונים של הדת היהודית בהווה ובעבר . ח . מפגש תרבויות ש...  אל הספר
ספרית פועלים