ייחוד הגישה החילונית הומניסטית ללימודי יהדות

ייחוד הגישה החילונית הומניסטית ללימודי יהדות הגישה החילונית הומניסטית ללימודי היהדות כתרבות , משפיעה על תוכניות הלימודים ואופני הלימוד . ביהדות החילונית הומניסטית , כבכל יהדות אחרת , מתגבשות דרכים ייחודיות ללימודי היהדות . ( 1 ) מטרת הלימודים היא התוודעות חווייתית וביקורתית ליצירות , לאמונות , לערכים , למנהגים ולחוקים המייצגים את היהדות החילונית והדתית בימינו ובעבר . ( 2 ) היהדות נלמדת כתרבות ולא כדת , תוך מודעות לתפקיד המכריע שמילאה הדת ביהדות עד המאה ה " . 18 מקורות היהדות" הן יצירות יהודיות המייצגות את מגוון הזרמים ותרבויות העדות , בכל התקופות . ( 3 ) תרומות יהדויות העבר נבחנות לאור הערכים המקובלים עלינו בהווה : בעקבות המחקר ההיסטורי , ההגות והגילויים הארכיאולוגיים , משתנה תמונת העבר וחלות תמורות ביחס ליצירות שיצרו יהודים והחינוך הדתי התעלם מהן , כגון . הספרים החיצוניים , ספרי המקבים , פלביוס , פילון , הברית החדשה , המגילות , השירה החילונית בימי התנ"ך ובימי הביניים וכד . ' ( 4 ) בעיות רלוונטיות לחיי יהודים בהווה , מהוות נקודות מוצא ללימודי היהדות בעבר . בעיות ומחלוקות בהווה נבחנות ...  אל הספר
ספרית פועלים