חינוך הומניסטי ליהדות פלורליסטית

חינוך הומניסטי ליהדות פלורליסטית תפקיד החינוך ההומניסטי להפנים ערכים הומניסטיים עם ערכי תרבות לאומיים וכלל אנושיים . החינוך ההומניסטי כתהליך של חברות ( סוציאליזציה ) וטיפוח האישיות העצמאית ( אינדיבידואציה , ( ניזון מן התרבות הלאומית , אך מפנים ערכים הומניסטיים כלל אנושיים . בכל המסגרות של חיים יהודיים , חילוניים כדתיים , ישתדל החינוך להתוודע לאותו סוג של יהדות שבה חיים החניכים . ביהדות החפשית יכוון החינוך גם לחשיפה לזרמים אחרים ביהדות ולתרבותם של עמים אחרים . ביהדות החילונית התחולל במאה העשרים תהליך של חיפוש ועיצוב דרכים להתוודע לאמונות , לדעות ולהשקפות הרווחות בעם היהודי ובתרבויות העמים . היהדות בעיניה היא מכלול תרבותו של העם היהודי . חינוך לעצמאות מחשבתית תוך עידודה וטיפוחה של גישה ביקורתית ליצירות , למנהגים , למסורות , למצוות ולאמונות שאליהן מתוודע הפרט , משתלב בחינוך להפנמת ערכים הומניסטיים . הפנמת ערכים כאלה מותנית בחינוך התנהגותי ובדגמי חיקוי במשפחה ובמסגרות החינוכיות האחרות . ערכים הומניסטיים , כאמות מידה להערכה והעדפה של התנהגות ותופעות בהיסטוריה , יפתחו גישה ביקורתית המתבססת ע...  אל הספר
ספרית פועלים