איכות חיים מותנית בפעילות רוחנית

איכות חיים מותנית בפעילות רוחנית איכות חיינו תלויה ברמת מעורבותנו בחיי התרבות וברמת הפעילות הרוחנית והחברתית שלנו . " תרבות" היא התרבות והצטברות מתמדת של מסורות , יצירות , זיכרונות ומנהגים . מעורבות פעילה בחיי התרבות שבה אנו חיים - היהודית והכללית - מותנית במודעות לגורמים הפועלים בהם ולפעילות רוחנית וחברתית , ביקורתית ויצירתית . החינוך לתרבות הלאומית שבה אנו חיים והפתיחות לתרבויות העמים שבה משתלבת תרבותנו , משפיעים על איכות חיינו בכל גיל . החינוך המעניק מודעות והרגלים של קליטה חווייתית של יצירות ספרות ואמנות ממקורות שונים , מציב אתגרי פעילות רוחנית - חווייתית ותבונית . ידע של שפות ויצירות , הנרכש בחינוך הומניסטי , מעשיר את חיי הפרט ואם ההשכלה נסמכת על חינוך להפנמת ערכים הומניסטיים והרגלים של פעילות חברתית , יש בה כדי להעשיר גם את הסובבים אותו . הפעילות הרוחנית שכרוך בה עיון ודיון במגוון של יצירות מן ההווה והעבר , מוליכה להכרה בזכויות הפרט בחברה ובחובות שעליו למלא כלפיה וכלפי כל תא חברתי שבו הוא חי . לשיפור איכות החיים תורמים החשיפה למגוון יצירות המייצג את פניה השונים והמשתנים של התרבות...  אל הספר
ספרית פועלים