חוסר אחידות כתנאי לאחדות

חוסר אחידות כתנאי לאחדות חוסר האחידות ביהדות הוא תנאי לאחדות העם היהודי , כפי שהיא מתבטאת במדינת ישראל שבה מתקבצות כל היהדויות . המפגש של כל הזרמים , העדות והתנועות הדתיות בישראל , מעצים את החיכוך בין הזרמים בעם היהודי בשל התלות ההדדית בין הזרמים השונים ( מבחינה פוליטית , ביטחונית וכלכלית . ( על רקע זה דווקא מעמיקה ההכרה בפלורליזם ובחוסר האחידות כתנאי לאחדות . הפלורליזם והמחלוקות בין הזרמים וההוגים ביהדות , בכל התקופות , היו לכוח מניע בהתפתחות תרבותה ושפע יצירותיה . תהליך זה נמשך גם בימינו . עשרות אלפי היצירות היהודיות החדשות אשר נוצרו במאה העשרים , תורמות לחידוש תכניה וצורותיה של היהדות כתרבות , הפונה לכל המגזרים והעדות בתפוצות ובישראל . אחדותו של העם היהודי לא התבטאה מעולם באחידות תרבותו . " אחדות" העם היהודי מתבטאת בהמשכיות היותו עם אחד בעיני עצמו ובעיני סביבתו " . יהדות נורמטיבית" היא השם שבו מכנים בני יהדות אחת את עצמם , בנסותם להציג את כל היהדויות האחרות כסוטות מהנורמה . הקמתה והתפתחותה של מדינת ישראל , תנועת ההגירה היהודית אליה מכל הארצות , העדות והזרמים , היא אחד הביטויים המובה...  אל הספר
ספרית פועלים