הפלורליזם הוא בנפשה של היהדות

הפלורליזם הוא בנפשה של היהדות הפלורליזם - ריבוי זרמים , אמונות , מנהגים ומסורות - מאפיין את תרבות העם היהודי בכל תולדותיו , לרבות בתנ"ך . ראשית המאבק על התפיסה הפלורליסטית בסיני , במלחמה שבה נפלו 3000 איש בגלל המחלוקת על צורת האלוהים , שני זרמים דתיים , מנוגדים זה לזה בתפיסת האלוהים נאבקו שם על ראיית אלוהי ישראל : כבעל דמות , במקרה זה עגל , לעומת התפיסה המנוגדת הרואה באלוהים ישות מופשטת , המכונה " אהיה אשר אהיה" וכן על אופי הפולחן : הקרבת קרבנות במשכן שבו פסלי הכרובים , לעומת אוהל מועד שבו מתייחד האדם עם אלוהיו בייחוד בלתי אמצעי . מאות שנים מעטות לאחר מכן התחדשה ההתנגשות בין שני הזרמים ביהדות . בממלכת הרוב של העם היהודי , בשני המקדשים העתיקים של ישראל , עבדו את יהווה כפסל עגל ואילו בבית המקדש החדש בירושלים עבדוהו כמופשט המיוצג בארון הברית , בצל פסלי הכרובים של שבקודש עם הקודשים . מאז ההתנחלות ישראל בא ^ כנען נפוצה בעם גם עבודת אלי כנען . הפלורליזם בתרבות העם היהודי התבטא מעתה בריבוי דתות ופולחנים לאלים רבים , נוסף על המונותיאיזם . מאז ההתנחלות ועד גלות בבל , שרר ריבוי דתי זה בתרבות העם...  אל הספר
ספרית פועלים