פרק ה: הפלורליזם כעיקרון מאפיין ומנחה ביהדות ובהגותה