התנ"ך כיסוד כל תרבות יהודית

התנ"ך כיסוד כל תרבות יהודית התנ"ך הוא היסוד המשותף היחיד לתרבותם של כל הזרמים ביהדות - החילוניים והדתיים לתנועותיהם השונות . התנ"ך הוא אנתולוגיה ספרותית והיסטורית שבה נכלל מבחר יצירות העם היהודי במשך כאלף וחמש מאות השנים הראשונות לקיומו . בתנ"ך נוצר ורוכז הזיכרון הקולקטיבי של העם והוא מקובל על רוב העם כיסוד התרבות היהודית וכעדות על אירועים היסטוריים קדומים של העם , החל מראשית גיבושו ועד השיבה החלקית מגלות בבל בחסות המלך כורש . אף שאין כל הוכחה כי העובדות המסופרות ביצירות התנ"ך אכן אירעו כמתואר בו , וחרף השוני והניגודים בין העדויות והגרסאות השונות שנכללו בו , נקבעה בתודעה הקולקטיבית של העם היהודי מורשת היסטורית אחת . ראשית ימי העם היהודי נראית לרובו כתולדות הנדודים של משפחות עבריות מעטות שנתקבצו לשבטים " , בני ישראל , " השתחררו מעבדותם במצרים , היו לעם נודד במדבר , התנחלו בארץ כנען , התקבצו בשתי ממלכות יהודיות שנהרסו כעבור מאות שנים . העילית החברתית שהנהיגה אותן הוגלתה למסופוטומיה , התבססה בה , וחלק זעיר ממנה חזר ליהודה . כל השלבים הללו בתולדות העם מיוצגים ביצירות ספרותיות בתנ"ך , כולל ...  אל הספר
ספרית פועלים