הציונות החילונית - שינוי פני היהדות

הציונות החילונית - שינוי פני היהדות הגשמת הציונות החילונית במדינה היהודית משנה את פני היהדות המיוצגת בתרבות ישראלית חילונית . הציונות והגשמתה בארץ ישראל במאה העשרים הן מפעלה הגדול ביותר של היהדות החפשית . רוב היהדות הדתית התנגדה לציונות , כיוון שהאמינה בחובתה לצפות למשיח ולהישאר בגולה עד בואו . לציונות התנגדו גם תנועות חילוניות , שהאמינו כי בעיות העם היהודי תיפתרנה בארצות מגוריו . מאז שהחלה הציונות להתגשם ביישוב היהודי בארץ ישראל ובמדינת ישראל , הצטרפו למפעלה מיעוטים מקרב התנועות הדתיות - ציוניות ואנטי ציוניות , משיחיות ואנטי משיחיות . יהודים שנאלצו לעזוב את ארצותיהם ולא אבו או לא יכלו להגר לארצות אחרות , היגרו לארץ ישראל ולמדינת ישראל והצטרפו בדיעבד למפעל הציוני . הציונות היא תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי ממעמד של מיעוט נסבל או נרדף . הגשמתה שלובה בהתפתחות עצמאית של חברה ותרבות , התחדשות הלשון היהודית הלאומית , יצירת חברה חילונית ואוטונומיה , והקמת מדינה יהודית דמוקרטית , בדומה למדינות לאומיות , חילוניות ודמוקרטיות אחרות . העצמאות היהודית החילונית והדמוקרטית נוצרה בעיקר בידי בני ה...  אל הספר
ספרית פועלים