מיהו יהודי?

מיהו יהודי ? יהודיות היא חברות בעם היהודי בשל מוצא משפחתי או הצטרפות בדרך כלשהי לעמ היהודי , כפי שהיה נהוג בזמן התנ"ך . יהודים הם חברים בעם היהודי בשל מוצאם המשפחתי , או משום שנאנסו להיות יהודים ( כמו האדומים וצאצאיהם , לרבות המלך הורדוס , ( או משום שהצטרפו לעם היהודי מרצון , באחת הדרכים האפשריות להצטרפות אליו מאז ימי המקרא ועד ימינו . גיור דתי - על פי מגוון הגרסאות של ימינו - הוא רק אחת הדרכים הרבות שבהן היו לא יהודים ליהודים , בעיקר על ידי נישואין , כמו רות המואבייה . כל בני האדם חברים בחברה לאומית כלשהי ויש מי שחברים ביותר מחברה ותרבות לאומית אחת ( כיהודי התפוצה , ( אך אין אדם שאינו חבר בישות לאומית כלשהי , מבחינת השפה , התרבות , המודעות למורשת היסטורית , החינוך והמנהגים . " יהודיות" היא זהותם הלאומית של יהודים בכל הארצות והגזעים והיא מאופיינת בימינו על ידי הגורמים הבאים או חלקם : א . מוצא משפחתי , או הצטרפות למשפחה או קהילה יהודית בדרך כלשהי . ב . חברות בקהילה או בחברה יהודית , דתית או חילונית . ג . חיים וחינוך בתרבות יהודית , חילונית או דתית . ד . מודעות למורשת תרבותית והיסטורית מ...  אל הספר
ספרית פועלים