דמוקרטיה ביהדות

דמוקרטיה ביהדות מאז נתנו חכמי התלמוד לגיטימציה למחלוקת ולפסיקה על פי הרוב - היתה ידן של הדמוקרטיה וההומניזם על העליונה ביהדות . . עיקרה של האתיקה בלבושה היהודי , נוסח בפי הלל בתשובה לשאלה מה הוא עיקרה של התורה . בתשובתו מיצה הלל את עיקרם האתי של הדיברות ברוח דרישות הנביאים להעדיף את הצדק הסוציאלי על פני הפולחן הדתי . בכך קבע כי עיקרה של התורה הוא עיקרון אתי , הומניסטי ואוניברסלי . ניסוחו של הלל היה מעורפל פחות מהדרישה הבלתי אפשרית נוסח "ואהבת לרעך כמוך" והוא עולה בקנה אחד עם עיקרי המוסר ההומניסטי הרווח בחברה המערבית הפתוחה , כפי שנוסחו בידי קאנט . " ערכים הומניסטיים יהודיים" הם ערכים ( אמות מידה להערכה ולהעדפה ) כלליים בלבוש יהודי . אף שיהודים רבים דגלו בערכים אנטי הומניסטיים - כמו מי שהמליצו על רצח עם בספר דברים ובספר יהושע - דוגלת המדינה היהודית בימינו , כמו רוב קהילות היהדות הדתית והחילונית בעולם , בערכים הומניסטיים ודמוקרטיים כערכים מנחים בחינוך ובפוליטיקה . ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים מבוססים על ההנחה כי כל החוקים והערכים נוצרו בידי בני האדם ולטובתם , גם כשהם נמסרים מפי האלוהים ומ...  אל הספר
ספרית פועלים