תמורה ביחס להיסטוריה היהודית

תמורה ביחס להיסטוריה היהודית גישה משוחררת מרת כלפי ההיסטוריה היהודית , נוגדת את האמונה בכך שההיסטוריה מונהגת בידי אלוהים . ההיסטוריוגרפיה היהודית החלה להתפתח בימינו , לאחר ששבתה במשך אלפיים שנה , מאז יוספוס פלביוס ( למעט יוצאים מן הכלל . ( ההיסטוריוגרפיה החילונית רואה את תולדות העם היהודי , כמו את תולדות העמים האחרים , כשורה של תופעות , אירועים , יצירות ומנהגים , המצטרפים בדיעבד לתהליכים , כפי שהם נראים בעיני ההיסטוריון מנקודת המבט של תקופתו . גישה זו נוגדת לחלוטין את הגישה הדתית אל תולדות העם היהודי . תולדות העם היהודי נראו לנביאים ולחוגים דתיים שהלכו בעקבותיהם כתולדות היחסים בין העם ליהווה , האלוהים שבחר בעם היהודי מכל העמים . כמרכז תפיסה היסטורית זו עומד מיתוס הברית שנכרתה בין אלוהים לישראל , החורבן והגלות כעונש על הפרתה כידי העם והגאולה המשיחית כתכלית ההיסטוריה וסופה . לפי תפיסה זו חייבים יהודים לסבול את עונשה של הגלות בגין חטאי אבותיהם , עד שאלוהים , המנהיג את ההיסטוריה בשרירות רצונו , יתרצה ויחזירם לארצם . ההיסטוריוגרפיה החילונית חוקרת את מגונן הגורמים והכוחות שהשפיעו על התהליכים...  אל הספר
ספרית פועלים