יחס ביקורתי וחווייתי למקורות

יחס ביקורתי וחווייתי למקורות חיונית גישה ביקורתית וחווייתית למקורות היהדות , לתנ"ך ולספרות היהודית לדורותיה . ביהדות החילונית רווחת האמונה בצורך לקיים זיקה למורשת התרבות של העם היהודי . אמונה זו באה לידי ביטוי בנושאי ובתכני החינוך החילוני בישראל , ביצירות התרבות החילונית של העם היהודי , במנהגים ובתוכן החגים היהודיים . הגישה הביקורתית והמחקרית מאירה את מקורות היהדות בעבר , ומחזקת את המודעות להשפעת הדת על התפתחות התרבות היהודית . גישות ביקורתיות מתבססות על מחקרים היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים , על גישות מדעיות ויצירות של הגות יהודית בת ימינו . התחדשות הלשון העברית כלשון דיבור ויצירה של רוב הציבור היהודי בישראל אפשרה גישה בלתי אמצעית לספרות הקלאסית של היהדות ולתנ"ך . התנ"ך תפש את מקום התלמוד כספרות יסוד בחינוך ובתרבות הלאומית של רוב היהודים בישראל ובתפוצה . לימודי התנ"ך כיסוד היהדות במערכת החינוך החילוני כללו גישות ביקורתיות שביקשו את מקורותיו ולגלות את זיקותיו לספרות ולתרבות העמים שבקרבם נוצר , לצד גישות ביקורת הספרות שדנו בספרי התנ"ך כיצירות ספרות לעצמן .  אל הספר
ספרית פועלים