החופש מדת ההלכה

החופש מדת ההלכה אין חובה לציית למצוות המעשיות , לזה מסכימים גם יהודים המאמינים באלוהים , בהסתמכם על "מורה נבוכים . " כבר במאה ה 13 היו פילוסופים יהודים שסברו כי הם חפשים משמירת מצוות ההלכה , בהסתמכם על "מורה נבוכים" בדבר מופשטות האלוהים ועל ההשוואה בין מצוות מעשיות למנהג הקרבת הקרבנות . לדעת הרמב"ם ב"מורה נבוכים , " הקרבת הקרבנות היא עבודה זרה , הרגל פגאני שלא היה אפשר להיגמל ממנו אלא בהדרגה . לאלוהים מופשט מכל מוחש , צורה ותכונה , אין לייחס דיבור או צורך בקרבנות או בתפילות , אך טבע האדם אינו מאפשר לו לשנות את הרגליו פתאום "מהפך להפך . " החופש מחובת שמירתן של מצוות מעשיות , שאין לדעת טעמן ואין בהן מועיל לאל ולאדם , נראה כמסקנה הגיונית בתודעת המאמין באלוהים , כיש שאינו ניתן להשגה במושגים אנושיים , ובייחוד לא בדעתו של המאמין כי אלוהים הוא מושג ודמות שנוצרו במוחו של האדם . בשני המקרים אין לראות במצוות ציווי אלוהי , ואין להן תוקף אלא במידה שבני האדם רואים תועלת בהן . האמונה בחופש משמירת מצוות דת אנושיות התחזקה בכל ניסיון לבדוק את טעמי המצוות , נימוקיהן ותכליתן . החיפוש אחר טעמי המצוות בא ...  אל הספר
ספרית פועלים