יהדות כתרבות

יהדות כתרבות " יהדות" היא שם כולל לתרבות העם היהודי , והיא מקיפה הן זרמים דתיים והן זרמים חופשיים מדת . המאמין ביהדות כתרבות לאומית , מבדיל בין חילונים לבין מי שמאמינים כי היהדות היא דת " . יהדות" בתרבותו הפלורליסטית והמתפתחת של העם היהודי , כוללת גם את הדת היהודית לזרמיה , אך גם את התרבות היהודית החילונית לגווניה , את היצירה היהודית אשר נוצרה בכל היבשות ובזיקה לכל תרבויות העמים אשר בקרבם ישבו יהודים במשך אלפיים ושש מאות שנה . ביטויה ומאפייניה של היהדות כתרבות משתנים ומתגוונים בכל עידן . היהדות התפתחה כתרבות של עם נודד , אשר להוציא כמה מאות שנים שבהן חי רובו בשתי ממלכותיו - המשיך לנדוד מארץ לארץ , מיבשת ליבשת ומתרבות לתרבות . בניגוד לעמים נודדים אחרים ( כמו הצוענים והבדואים ) שהסתגרו בתרבותם ודחו השפעות זרות , נפתחה התרבות של העם היהודי להשפעת כל התרבויות שבחיקן צמחה - תרבות מצרית ומסופוטמיה , כנענית , יוונית , מוסלמית ערבית , נוצרית אירופית ותרבות המערב החילונית של ימינו . בתוך כל אלה המשיכו יהודים לפתח את תרבותם הלאומית , המיוסדת על האמונה במורשת העבר המשותף והייחודי לעם היהודי , לכל...  אל הספר
ספרית פועלים