אורחות חיים וחגים חדשים

אורחות חיים וחגים חדשים אמונותיהם של יהודים חילונים מתבטאות באורחות חייהם ובדרך שבה הם חוגגים את החגים המאפיינים את תרבותם הלאומית . ציון החגים , שמירת המצוות המעשיות וטקסי התפילה , היו מגורמי הייחוד של אורח החיים היהודי . אף שצורות החגיגה היו שונות מעדה לעדה ומזרם דתי למשנהו , היו להם מכנים משותפים רבים שייחדו את תרבות העם היהודי מתרבויות כל העמים . הטקסים והתפילות ביטאו בין השאר אמונה במורשת ההיסטורית והתרבותית שיסודה בתנ"ך , אמונה בגורל המשותף של יהודים כמיעוטים נסבלים או נרדפים , ותקווה לעתיד משותף בשוב היהודים לארצם . לאמונות אלה נלוו האמונה בקדושת המסורת ומנהגי העבר , קדושת המצוות הכרוכות בחג והמקובלות בעדה , בזרם , או בקהילה שאליה היו שייכים המאמינים . טקסי חגיגה - לאומיים ואישיים - עונים על צורך אנושי הקיים בכל התרבויות ובכל הזמנים . היהדות החילונית מבקשת ויוצרת צורות חדשות לסיפוקו של צורך אנושי זה , באופנים המבטאים את אמונותיה . בהיות בניה חפשים מחובת כל התפילות וכל הטקסים המסורתיים הכרוכים בחג , הם בוחרים מתוכם את היצירות הפיוטיות והטקסים המהנים ומוסיפים להן יצירות ופעילויות ...  אל הספר
ספרית פועלים