האדם ברא את אלוהים ואת הערכים

האדם ברא את אלוהים ואת הערכים האמונה בטובת האדם ובאיכות חייו , כתכלית הערכים , המוסר והחינוך , נבחנת רציונלית ומתחזקת בדרך זו . " ערך" הוא אמת מידה להערכה ולהעדפה . יהודים חילונים מאמינים כי טובת האדם ואיכות חייו הן תכלית כל הערכים יצירי רוחו והם נבחנים על פי תרומתם לאיכות חייו . בני האדם , בתרבויותיהם האתניות והלאומיות השונות , יוצרים את דתם וסמליה ביצירות אמנות והגות , מפתחים אמונות ומפריכים אותן , מגלים דרכי התמודדות עם הטבע ומדעים לחקרו , מעצבים ערכי מוסר וחוקי התנהגות ומייחסים אותם לעתים לסמכות האלוהית , המעוצבת אף היא על ידם . בכל התרבויות הלאומיות יצרו בני האדם אלוהים ייחודיים לתרבותם . בכל התרבויות יצרו בני האדם דתות , מערכות של טקסים , הלכות ומצוות , המייצגות אמונות . לעתים כללו דתות אלה כללי התנהגות חברתית ודרישות מוסריות , לעתים הן כללו רק טקסים והקרבת קרבנות לאל שייחסו לו דרישות אנטי הומניסטיות בעליל , כקורבנות אדם שהועלו על המזבח בירושלים עוד באלף הראשון לפני הספירה ( ראו הוקעתם בפי ירמיהו ) ובמעצמות מרכז ודרום אמריקה . בגבור תהליכי החילון , מתוודעים בני האדם להיותם בוראי...  אל הספר
ספרית פועלים