הומניזציה כערך עליון

הומניזציה כערך עליון הפנמת ערכים הומניסטיים כאמת המידה העליונה להערכתם אמונה בהומניזציה של החברה - והעדפתם של חוקים ומנהגים . ההומניזציה היא ערך על בהיותה אמת המידה שעל פיה מוערכים ומועדפים כל הערכים והחוקים : לפי מידת תרומתם להומניזציה או לדה הומניזציה של החברה . לא כל אדם הוא מידת כל הדברים - אלא התהליך העושה אותו לאנושי יותר הוא שעשוי להיות אמת המידה להערכתם של הדברים . כל חינוך הומניסטי , המשתתף בתהליך ההומניזציה בכל תרבות לאומית , כולל שתי מגמות מנוגדות לכאורה : ( א ) הסתגלות לחברה ולתרבותה , לערכיה , לחוקיה , לאמונות הרווחות בה ( סוציאליזציה , ( להתוודעות עם היצירות הקלאסיות המקובלות כמייצגות את התרבות הלאומית . ( ב ) פיתוחה של אישיות עצמאית , ביקורתית , בעלת כושר הערכה רציונלי של נימוקים ותוצאות , המעמידה במבחן את חוקיה של החכרה ותרבותה , אמונותיה וערכיה , מנהגיה ומסורותיה , את היצירות הנחשבות בה ליצירות מופת , ואת פתיחותה לתרבויות אחרות או הסתגרותה מפניהן . בכוחה של הביקורתיות והמחשבה הרציונלית עשוי היחיד לשלול ערכים ומצוות הנראים לו אנטי הומניים , בלתי מוסריים או גורמים לדה הו...  אל הספר
ספרית פועלים