עליונות הערכים על המצוות

עליונות הערכים על המצוות : האמונה בעליונותם של ערכי הדמוקרטיה וההומניזם על מצוות ההלכה , היא המונחת ביסוד המחלוקת בין האורתודוכסים לבין החילונים בישראל . מחלוקת זו היא שגורמת למלחמת התרבות , המתחוללת בישראל בסוף המאה העשרים , בין רוב האוכלוסייה , המאמינה בעליונות הדמוקרטיה , לבין המיעוט האורתודוכסי המאמין בעליונות ההלכה על הדמוקרטיה וחוקי המדינה . פשרה בין אמונות מנוגדות אלה אינה אפשרית , כיוון שמשני עברי המתרס מדובר באמונה בערכים מוחלטים . אמונתם של החילונים בערכי ההומניזם נתמכת בשיקול דעת ומחוזקת במבחן רציונלי והיחיד מפנים אותה באמצעות החינוך שהוא סופג משחר נעוריו . לעומת זאת , האמונה בעליונותן של מצוות ההלכה , מחוזקת באמונה שמצוות אלה מקורן בצווים אלוהיים שאינם ניתנים להפרה או לשינוי , ולו מאימת הדין של בורא עולם , המשגיח על כל מעשינו ממקום מושבו במרומים . האמונה בעליונות הערכים ההומניסטיים מוגדרת בעיקרון של הלל כי לא יעשה אדם לזולתו את מה ששנוא עליו , או בניסוחו של עמנואל קאנט כי כל אדם ייראה תמיד כתכלית עצמו ולא כאמצעי למטרה כלשהי וכי כל כלל מוסרי הוא מוסרי כל עוד הוא אוניברסלי .  אל הספר
ספרית פועלים