אמונות המתבטאות בהתנהגות ובתרבות פוליטית

אמונות המתבטאות בהתנהגות ובתרבות פוליטית : ההשתתפות והתמיכה בדמוקרטיה החילונית בישראל מקובלת על דעתם של רוב אזרחי המדינה ומבטאת את אמונתם כי דמוקרטיה חילונית עדיפה בעיניהם משלטון הלכה , או מציות לרבנים המתיימרים לדבר בשם האלוהים . רוב אזרחי המדינה היהודית מאמינים בעיקרי הדמוקרטיה ומוסדותיה ונאמנים להם . הם מאמינים שיש להגן על הדמוקרטיה באמצעות המערכת המשפטית והעיקרון של הפרדת הרשויות , ובאמצעות חוקי היסוד השומרים על זכויות האדם וקובעים את חובותיו . תרבות פוליטית זו מבטאה את אמונתם של רוב אזרחי ישראל , את יחסם למערכת הזכויות והחובות של היחיד כלפי החברה ואת עמדתם כלפי ההלכה הדתית והמקום הראוי לה בחייהם . יהודים הבוחרים במפלגות דמוקרטיות , שאינן נשלטות בידי רבנים , מביעים בכך את האמונה בריבונות האדם ובזכותו לנהל  אל הספר
ספרית פועלים