אמונות המתבטאות במנהגים ובחגים חדשים

אמונות המתבטאות במנהגים ובחגים חדשים : מזה כמאה שנים מקיימים היהודים החפשיים תהליך של חיפוש אחר ביטויים טקסיים חדשים לציון החגים הלאומיים ולמועדי מחזור החיים ולעיצוכם של טקסים אלה . מאות הגדות של פסח , למשל , ראו אור בניסיון לתת פנים חדשות לחג יציאת מצרים , בהמשך למסורת ההגדות , מאז רבי עמרם ורבי סעדיה במאות התשיעית והעשירית לספירה . חגים שצורתם הדתית מסורתית אבדה ממשמעותה בעיני היהודים החילונים , לבשו בקרבם צורות ומשמעויות חדשות . כך אירע למשל לחג החנוכה , שהמסורת הדתית נטלה ממנו את המכבים וספריהם והאדירה תחתיהם את נס פך השמן : היהדות החפשית מדת ההלכה החזירה את ספרי המכבים למקומם בהיסטוריה של התרבות היהודית וכך חזר החג לציין את ניצחון החשמונאים על אלה שניסו לגזול את זכותו של העם היהודי לדת ולתרבות משלו .  אל הספר
ספרית פועלים