מבוא: במה מאמינים יהודים חילונים בעלי השקפה הומניסטית?

: במה מאמינים יהודים חילונים בעלי השקפה הומניסטית ? הם מאמינים באדם , יוצר הערכים ההומניסטיים ולא באלוהים , שלפי אמונתם נוצר בידי האדם . הם מאמינים ביישומם של ערכי ההומניזם במסגרת היהדות ובחופש שלהם לבחור לעצמם את דרכי ההגשמה של יהודיותם . יהודים חפשים מדת ההלכה , הקרויים "חילונים , " הם יהודים מאמינים . יהודים חילונים הומניסטים חיים באמונותיהם . הם מעריכים את זולתם ואת עצמם על פי הערכים שבהם הם מאמינים . ערכים נוצרים בידי האדם כאמות מידה להערכה והעדפה של כל חוק ומצווה , כל התנהגות וכל משטר . האמונות של חילונים ושל דתיים באות לידי ביטוי באורחות חייהם , בחינוך ילדיהם , בהתנהגותם הפוליטית ובטקסי חגיהם . ביהדות הדתית והחילונית כאחת , לא נהוג להגדיר אמונות ולהצהיר עליהן בריש גלי . גם המסורת היהודית דתית אינה מכירה ב"אני מאמין" מחייב . האמונות מתבטאות במעשים ובאורחות חיים , בדרך שבה חוגגים חגים דתיים והיסטוריים , באופי הטקסים המציינים את מחזור החיים , ביחס כלפי שמירת המצוות או השחרור מהן ובחינוך , הדתי או החילוני , הניתן לילדים . האמונות ואורחות החיים הם המשייכים יהודים לאחת ה"יהדויות" הרבו...  אל הספר
ספרית פועלים