תוכן העניינים

תוכן העניינים מבוא : במה מאמינים יהודים חילונים בעלי השקפה הומניסטית ? 9 אמונות המתבטאות במנהגים ובחגים חדשים 10 אמונות המתבטאות בהתנהגות ובתרבות פוליטית 10 פרק א : הומניזם ולאומיות 13 עליונות הערכים על המצוות 13 הומניזציה כערך על 16 האדם ברא את אלוהים ואת הערכים 18 אנושיות מותנית בלאומיות 20 אורחות חיים וחגים חדשים 21 טקסים חדשים למחזור החיים 25 פרק ב ? היהדות כתרבות פלורליסטית ומתפתחת 28 יהדות כתרבות 28 חופש הבחירה 30 החופש מדת ההלכה 31 לאומיות יהודית ללא דת 34 יחס ביקורתי וחווייתי למקורות 37 תמורה ביחס להיסטוריה היהודית 38 תמורה בגישה ללימודי השואה 41 דמוקרטיה ביהדות 42 החינוך היהודי עודד מגמות דמוקרטיות 44 פרק ג : ייחודה של הזהות היהודית ישראלית 47 מיהו יהודי ? 47 ייחודו של העם היהודי 48 זיכרון היסטורי משותף 49 הציונות החילונית - שינוי פני היהדות 51  אל הספר
ספרית פועלים