סוף-דבר: בית-שערים - היישוב והקבורה לצידו

סוף-דבר : בית-שערים - היישוב והקבורה לצידו הכנת כתב-היד בית-שערים - היישוב והקבורה לצידו , נעשתה ברובה לפי דוחות ארכיאולוגיים ראשוניים שפורסמו לפני שנות דור , אך התיעוד המצוי בהם על שרידי היישוב כמעט ולא נבדק מאז . שחזור תולדות היישוב ששכן על גבעת בית-שערים ומאפייניו , לאחר שנתבררה זהותו ב"כתוכת בית-שערים" כבית-שערים ההיסטורית , ושחזור הקשר היישובי שבין היישוב לקבורה שבצידיו , נעשה כאן כאמור , לפי שרידים שנחשפו רק בחלקם ותיאורם אינו מלא , וגם בעזרת מקורות היסטוריים המדברים על תולדות בית -שערים ועל האישים שפעלו בה , לפי מעט שברי כלי-חרס שנמצאו בחלק הדרומי של גבעת בית-שערים , ניתן לשער שההיאחזות היישובית על הגבעה החלה בתקופת הברזל והמשיכה גם בתקופות הפרסית וההלניסטית , ואין בשרידים אלה כדי להצביע על מאפייני היישוב הקדום באותן התקופות . את פריסת היישוב על פני כל השטח של רום גבעת בית-שערים בתקופה הרומית המוקדמת , ניתן לאתר על פי פיזור שברי כלי-חרס על-פני כל שטח הגבעה על פי המחצבה לאבני-בנייה שנחשפה במורד הדרום-מערבי של הגבעה , ליד המקום שבו נבנתה במאה השנייה לספירה הבאסיליקה הדרומית . גם ל...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד