"בית-שריי" ו"בית-שערים", הערות על מקור שם היישוב

" בית-שריי" ו"בית-שערים , הערות על מקור שםהיישוב במדע העוסק בחקירת שמות יישובים ומקומות בארץ-ישראל ( טופונומיה , ( מקובל להניח כי שמות ערביים ומסורות מקומיות שומרים על שמות של אתרים קדומים . כך כבר במאה הארכע-עשרה ( הפרחי תרנ"ז.- רמ"ה , ( במאה התשע-עשרה ( קמפמאייר ( 1893-1892 וכך גם המחקר המודרני ( פרס : 1951 פ"ב-פ"ד ; אהרוני ; 114-86 , 67-65 : 1962 אליצור תשנ"ג : 6-4 ואחרים . ( ואכן , במסורות המקומיות של שמות יישובים בארץ-ישראל , נשמר מידע גיאוגרפי ולשוני חשוב מהמאה השביעית לספירה , ואילו שמות יישובים מהתקופות ההלניסטית ועד הביזאנטית , כנראה שלא שרדו ולא עברו לתקופה המוסלמית ואילך ( אליצור תשנ"ג : . ( 3-2 כך היה גם בעניין שמירת שם היישוב בית-שערים . שם הגבעה היה במסורת ערבית מקומית שיך אבריך ( קונדר-קיצ'נר ; 343 : 1881 גרן תשמ"ה : , ( 260 והגבעה זוהתה כבית-שערים ההיסטורית , רק בעקבות החפירות הארכיאולוגיות ( פרס ; 106-105 : 1951 מזר תשי"ח ; אביגד תשל"ב ; ספראי תשמ"ה : . ( 26 בחפירת בתי-העלמין בבית-שערים , נמצאו כתובות מזהות כמה מתושבי היישוב הקדום ובעלי תפקידים ציבוריים בו ( מזר תשי"ח ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד