איור ?.152?מערכת-הקבורה מספר ?:3? קבורה ב"עמוקות" (מזר תשי''ח: לוח ?.(4-1,xxx?