איור ?.151? מערכת-הקבורה מספר ?:19? אולם ב,מקמורות עם כיסוי של "אבני גולל" שטוחות (אביגד תשל''ב: לווו ?.(2, xxix?