איור ?.150?מערכת-הקבורה מספר 14 (איורים ?(144,135,133-131,129? (אביגדתשל"ב: עמי ?,33?ציור ?.(18?