איור ?.149?מערכת-הקבורה מספר ?:20? "ארון-האקנתו0ים" ב (אביגד תשל"ב: לוח ?.(1,XLVIII?