איור ?.148?מערכת-הקבורה מספר 20 (איור ?:(148? חדר ?QI xi? ארונות-אבן (אביגד \זשל"ב\ לוח ?.(2,xxxv?