איור ?.147?מערכת-הקבורה מספר 20 (איור ?:(146? חדר 11 ובו ארונות-אבן מוצבים לאורך הדופנות (אבינד תשל"ב: לוח ?.(xxxv?