איור ?.146?מערכת-הקבורה מספר 20 (איורים ?:(143-142,139,134,130? מכלול הקבורה התת-קרקעי הגדול, שעיקרו אולמות קבורה ובהם גם עשרות ארונות-אבן ושיש (אביגד תשל"ב?.(?