איור ?.145?מערכת-הקבורה מספר 20 (איורים ?:(143,142,139,134,130? לפנים - חזית הכניסה אל החצר, מאחור - חזית-הכניסה אל מערכת-הקבורה מעל "מבנה הספסלים" (אביגד תשל"ב: לוח ?.(2,xxx?