איור ?.144? מערכת-הקבורה מספר 14 (איורים ?:(141-140? צילום של "מבנה-הספסלים" מעל המערכת.הגומחה פונה למזרח, למסה מערכת-הקבורה מספר 15 (אביגד תשל"ב: לוח ?.(1,xiv?