איור ?.143?מערכת-הקבורה מספר 20 (איורים ?:(142,134,130? צילום של "מבנה-הספסלים" (אביגד תשל"ב. - לוח ?.(1,xxx?